Privacystatement

Geldig vanaf 25 mei 2018

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft Bacteriofagentherapie.nl de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld.

In dit privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die tot 1 juni 2020 worden verwerkt via deze website. Dit statement wordt regelmatig naar organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen aangepast. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.

Wie beheert uw persoonsgegevens?

Planje Advies en Organisatie
Bacteriofagentherapie.nl
KVK: 69882835
Nederland

 Grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De verwerkingsactiviteit is tenminste op de onderstaande grondslag gebaseerd:
-De door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Alleen op grond van uw nadrukkelijke toestemming mogen wij uw persoonlijke gegevens verzamelen. Door middel van het aanvinken van het Privacy vakje op het contact formulier, gaat u akkoord met het verzamelen en bewaren van uw persoonlijke gegevens. U kunt op elk gewenst moment uw toestemming intrekken. Wij dragen zorg voor de verwijdering van uw persoonlijke gegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen administratieve gegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en uw ingevulde informatie van het contactformulier. Deze verwerking is noodzakelijk om u de gevraagde diensten en begeleiding te kunnen leveren.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen, inclusief geavanceerde technologie, om online verzamelde persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Formulieren op Bacteriofagentherapie.nl

De door u ingevulde informatie wordt enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek. De informatie wordt gebruikt voor onze eigen doeleinden en slechts strikt noodzakelijke informatie zoals o.a. uw naam en de te behandelen bacteriele infectie wordt met het Eliava Insituut gedeeld. Deze informatie uitwisseling is noodzakelijk om tot een behandelplan en een begeleidingstraject te kunnen komen. Zonder deze informatie is het niet mogelijk om een behandeling in het Eliava Instituut mogelijk te maken. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding.

Informatie van uitbehandelde patiënten of van patiënten die niet behandelbaar zijn, worden direct verwijderd uit onze database.

Bewaartermijn

Bacteriofagentherapie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hierboven omschreven verwerkingsdoeleinden.

U heeft het recht:

- op inzage van de gegevens die wij van u hebben en u kunt deze in veel* gevallen laten corrigeren of verwijderen.
- uw toestemming voor bepaalde verwerkingen weer in te trekken.
- via support@bacteriofagentherapie.nl een klacht in te dienen.

* wij zijn genoodzaakt bepaalde gegevens van u te bewaren. Bijvoorbeeld contactgegevens van onze actieve patiënten. Vanuit het oogpunt van veiligheid zijn wij ook genoodzaakt om back-ups te maken. Het is daarom niet mogelijk om uw gegevens achteraf uit back-ups te laten verwijderen omdat deze dan niet meer juist zijn.

Vragen & contact

Het staat u uiteraard vrij om vragen te stellen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen Bacteriofagentherapie.nl. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke privacyrechten of een klacht wil indienen aangaande de privacy, kunt u contact opnemen met de supportafdeling. Wij reageren binnen 1 maand op uw bericht.

Verder goed om te weten

- Als u uw contactinformatie weigert te geven dan heeft dat invloed op hoe wij u verder kunnen helpen en begeleiden. Dit betekent bijna altijd dat u niet in aanmerking kunt komen om via Bacteriofagentherapie.nl een behandeling in Georgie te kunnen ondergaan.
- Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw gegevens. Dit betekent dat de beoordeling van de verwerkte gegevens altijd door een mens wordt gedaan.
- Onze website is beveiligd door middel van een zogenaamd SSL certificaat. Met dit SSL-certificaat wordt het verkeer tussen u en de servers voorzien van encryptie. De 'versleutelde' gegevens zijn dan onleesbaar voor buitenstaanders. Alleen degene waarvoor ze bedoeld zijn kan ze lezen.